Velkommen til oss

Arendal tannlegesenter er en moderne og hyggelig tannklinikk i Arendal sentrum.

Vi ønsker at du skal føle deg trygg når du kommer til oss!
Som helsepersonell har vi fra før gode kunnskaper om hygiene og smittevern, og er vant til å skulle forhindre overføring av smitte mellom de som oppholder seg på klinikken.

I forbindelse med Corona-situasjonen har vi nå i tillegg innført ekstra tiltak:
– Vi har plassert lett tilgjengelige spritdispensere mange steder på klinikken.
– Vi har organisert venterommet slik at det skal være minimum 1 meter mellom pasienter.
– Vi oppfordrer pasienter til å ikke komme for tidlig til timene sine (for å forhindre for fullt venterom). Hvis mulig bør man ikke ha med seg ledsager.
– Alle som har symptomer på forkjølelse, feber, tungpustethet etc må ikke komme inn på klinikken. Dette opplyses det om pr sms og telefon, og det henger plakat utenfor klinikken.
– Vi vasker alle kontaktoverflater enda hyppigere enn vi allerede gjorde før.
– Interne tiltak som delt lunsj, nye rutiner ifbm vask av arbeidstøy, mye ekstra tilgjengelig smittevernsutstyr.

Ring oss veldig gjerne dersom du har spørsmål!