Ove Busch er spesialist i oral kirurgi og oral medisin. Han mottar henvisninger fra kollegaer for kirurgisk behandling som fjerning av visdomstenner, rotspissamputasjoner, implantatoperasjoner mm. I tillegg til å jobbe ved Arendal tannlegesenter jobber Ove Busch på kjevekirurgisk avdeling på SSA. Han er godkjent for implantatkirurgisk behandling med refusjon fra Helfo.