BehandlingPris
Undersøkelse med 2 røntgenbilder hos tannlege, inkl rens, puss og hygienetillegg1100,-
Undersøkelse med 2 røntgenbilder hos tannpleier inkl rens, puss og hygienetillegg1000,-
Fylling 1 flate800,-
Fylling 2 flater1380,-
Fylling 3 flater1590,-
Fylling 4 flater1890,-
Rotfylling av tann med 1 kanal 1 seanse2560,-
Rotfylling av tann med 2 kanaler 1 seanse3800,-
Rotfylling av tann med 3 kanaler 1 seanse4300,-
Rotfylling av tann med 4 kanaler 1 seanse4700,-
Tannuttrekning (ukomplisert)1170,-
Krone/ bropilar (inkl.tekniker)5800,-
Broledd (inkl tekniker)3500,-
Intraorale røntgenbilder pr stk140,-
Kofferdam150,-
Anestesi160,-
Hver behandlingsseanse blir også debitert med 160,- i hygienetillegg.
Priser pr 01.12.21

Implantatbehandling utføres etter undersøkelse og utlevering av behandlingsplan med kostnad og event. refusjonsoversikt.

Timer som ikke benyttes og som ikke er avbestilt senest 24timer før avtalt time blir debitert pr påbegynte 30min med kr 400,-

Refusjoner

Utgangspunktet for regelverket som regulerer stønad til dekning av utgifter til tannbehandling er at alle voksne pasienter skal betale for undersøkelse og behandling hos tannlege og tannpleier selv. Folketrygdlovens regler om tannbehandling gir støtte til grupper i befolkningen med særlige tannbehandlingsbehov. De har laget en liste over 15 punkter som kan gi rett på stønad til dekning av utgifter. Fullstendig liste finner du på www.helfo.no

Tannlegene har inngående kunnskap om dette regelverket og hjelper deg med vurdering av om du har rett på stønad. Alle tannlegene ved Arendal tannlegesenter har direkte oppgjør med Helfo, slik at du slipper å legge ut for beløp som evt blir refundert fra Helfo.

Den offentlige tannhelsetjenesten gir gratis behandling til prioriterte grupper slik som barn 0-20år samt pasienter som er innlagt på institusjon eller mottar hjemmesykepleie. I tillegg gir staten erstatning til voldsofre, og kommunene kan yte sosialhjelp til tannbehandling.